You are currently viewing Floració i cicle vegetatiu

Floració i cicle vegetatiu

  • Post category:Noticies
  • Reading time:2 mins read

La sequera ha marcat l’evolució del cicle vegetatiu de la vinya. Des del mes de gener fins a dia 25 de maig, s’han registrat 69 l/m2 , quan en els últims anys la mitjana registrada en aquest mateix període de temps ha estat de 200 l/m2. Això ha provocat una brotació molt irregular: en les zones menys humides observem que la massa foliar es troba entre 10 i 20 cm, mentre a les zones més humides pot arribar a 1 m. Alhora, i en general, hi ha menys vegetació a causa de la sequera. D’aquí la necessitat urgent que plogui.

La sequera i les elevades temperatures del mes d’abril han avançat la brotació i la floració dels ceps. La floració ha començat a principis de maig. És aquesta la fase del cicle vegetatiu del cep quan les flors, blanques i minúscules, s’obren, esperant ser pol·linitzades pel vent i els insectes. La floració determina el volum de la collita i la data de començament de la verema. És un moment decisiu que influirà directament sobre la producció i la qualitat dels vins d’aquesta anyada.

Una vegada la flor és pol·linitzada, es començarà a desenvolupar el gra de raïm, el “quallat”, la transformació de la flor en fruit. El quallat es completarà en dues o tres setmanes després de la floració.

Aquest mes de maig també hem començat la poda en verd per eliminar els pàmpols estèrils sorgits del tronc o de les branques. Altres tasques a la vinya inclouen la d’emparrar els sarments nous dels ceps que estan conduïts en espatllera. També, els tractaments preventius de la terra.