You are currently viewing 2023, un altre any sec i càlid al Priorat
vinya en coster de BUIL & GINÉ

2023, un altre any sec i càlid al Priorat

  • Post category:Noticies
  • Reading time:2 mins read

Els anys 2022 i 2023 han estat els anys més càlids, i de molt lluny, comparats amb la resta d’anys del registre. Pel què fa a l’aigua, el 2023 ha tornat a ser un any molt sec. La sequera ha marcat molt aquesta verema, sobretot a la primavera, que és el moment en què la planta necessita més aigua per desenvolupar-se vegetativament. I com a conseqüència, la sortida de sarments poc desenvolupats, la majoria dels quals sense raïm, causant un descens de producció molt considerable.

Aquest 2023 podem diferenciar dues zones de producció al Priorat. La zona oest, de Gratallops fins al Lloar i Bellmunt, on les precipitacions han estat molt escasses, i la zona oest, de Torroja fins a Porrera i La Morera del Montsant. Aquí, tot i no ser excessives, les precipitacions han estat més abundants.

La verema ha sigut curta i primerenca. Va començar el 28 d’agost, amb raïms provinents del Lloar, i es va acabar el 28 de setembre amb els últims raïms provinents de Porrera.

Pel què fa a les dades analítiques, també cal fer diferenciar entre les dues zones abans esmentades. Sobretot pel què fa el grau alcohòlic, força més alt en els raïms procedents de la zona oest. Tot i haver-hi més grau a la zona oest, les acideses s’han mantingut, a causa de les baixes produccions, que han concentrat el contingut del gra. En canvi, a la zona est, els graus han estat més moderats, però les acideses s’han mantingut a bon nivells, degut en gran part a una menor quantitat de nits càlides en relació a la verema passada.

En general, considerem que serà una anyada amb vins intensos en boca, amb un bon color i bona capacitat per envellir.